Quảng Bình: Thi đua nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch

Trong năm 2017, từ việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngành Du lịch Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Có thể bạn quan tâm:

Cán bộ viên chức toàn ngành đã hưởng ứng nhiều phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ cụ thể, như: đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới, chú trọng công đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch… Nhờ đó đã nâng số lượt khách đến Quảng Bình lên trên 3,3 triệu lượt (tăng 70,9% so với cùng kỳ), trong đó có khoảng 86.000 lượt khách quốc tế (tăng 108,7% so với cùng kỳ). Toàn ngành đang đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, trong đó tập trung triển khai nhiều hoạt động để khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trên website về du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor và các kênh truyền hình quốc gia.

Ngành cũng đang phối hợp với 2 tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình để liên kết hình thành tuyến du lịch kết nối giữa 3 địa phương nhằm xây dựng bộ sản phẩm theo dấu chân phim trường Đảo Đầu Lâu và hợp tác quảng bá rộng rãi bộ sản phẩm, điểm đến du lịch của các địa phương trên các thị trường, nhất là các thị trường quốc tế.

Nguồn: http://vietnamtourism.gov.vn/

VIETTRAVELER.COM | CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH LAVANG
Điện thoại: 0233.3.708090 - Hotline (24/7): 0945.313.989 - Emai: info@viettraveler.com
Nội dung đang được cập nhật